KPH Home logo

Samenwerken en samen werken aan het klimaat

Klimaatplein Heusden is een platform dat wordt gevormd door enthousiaste en bevlogen inwoners en lokale ondernemers uit de verschillende kernen van de gemeente Heusden. Klimaatplein Heusden verbindt de mensen in de kernen die dromen van een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. We willen samenwerken en samen werken met andere betrokken inwoners en andere lokale en regionale belanghebbenden om dit te realiseren.
Vandaar: Samenwerken en samen werken aan het klimaat.

Wil je contact met ons opnemen, zend dan een e-mailbericht aan: klimaatpleinheusden@outlook.com.

Enquete
Land van ’t Oude Maasje

Het Klimaatplein Heusden heeft het initiatief genomen om samen met de bewoners en de gemeente een omgevingsvisie op te stellen voor Het Land van ‘t Oude Maasje. Een omgevingsvisie geeft richting aan plannen en projecten voor de fysieke leefomgeving, een belangrijk document dus.

Per kern willen wij in beeld krijgen wat je belangrijk vindt. Daarvoor hebben we een enquete opgezet. Wij vragen alle inwoners van het Land van ’t Oude Maasje om aan deel te nemen, via deze link:
https://app.maptionnaire.com/nl/8155/

KHP Logo boom

De bolletjes in ons logo staan voor de elf kernen van Heusden, die met elkaar verbonden zijn in Klimaatplein Heusden. Tezamen vormen zij een boom als symbool voor de duurzaamheidsopgaven waar we aan werken. De boom staat in de vruchtbare grond van de Gemeente Heusden, die ons vanuit haar gedachtegang van ‘mogelijk maken’ ondersteunt.