KPH Home logo

Samenwerken en samen werken aan het klimaat

Klimaatplein Heusden is een platform dat wordt gevormd door enthousiaste en bevlogen inwoners en lokale ondernemers uit de verschillende kernen van de gemeente Heusden. Klimaatplein Heusden verbindt de mensen in de kernen die dromen van een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. We willen samenwerken en samen werken met andere betrokken inwoners en andere lokale en regionale belanghebbenden om dit te realiseren.
Vandaar: Samenwerken en samen werken aan het klimaat.

Wil je contact met ons opnemen, zend dan een e-mailbericht aan: klimaatpleinheusden@outlook.com.

't Oude Maasje

Onderzoek naar 't Oude Maasje
Doe mee aan de enquete!

In opdracht van Klimaatplein Heusden en de Gemeente Heusden onderzoekt een groep studenten van de HAS Hogeschool wat 't Oude Maasje de inwoners van de gemeente Heusden nog meer kan bieden. Hierbij is uw hulp van groot belang.

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat in 2020 - eveneens door studenten van de HAS Hogeschool - is uitgevoerd. Daarbij ging het om het leefklimaat in ‘Het Land van 't Oude Maasje’, met de kernen Hedikhuizen, Herpt, Oudheusden, vesting Heusden, Heesbeen en Doeveren. Uit dit onderzoek zijn destijds een aantal thema’s naar voren gekomen die de inwoners belangrijk vinden. Eén van de thema’s is 't Oude Maasje. Inwoners bezoeken dit stroompje graag, en geven aan dat het Maasje meer zou moeten kunnen bieden.

Via een digitale enquête willen de nieuwe studenten meer inzicht krijgen in hoe de eerdere wensen invulling kunnen krijgen in het gebied rondom 't Oude Maasje.

Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan de studenten een gebiedsagenda opstellen. In deze gebiedsagenda staat beschreven waar concrete kansen liggen en hoe deze opgepakt kunnen worden.

De enquête kunt u invullen via de volgende link:
www.heusden.nl/landvanhetoudemaasje

Heel Heusden Duurzaam

Bespaar geld met isolatie en nog meer met isolatiesubsidie!

Een duurzaam en comfortabel huis begint met goede isolatie. Daarnaast bespaar je met isoleren op je energiekosten en help je het klimaat. Ontbreekt er bij jouw woning ergens isolatie? Ontdek de isolatiemogelijkheden die passen bij jouw huis op verbeterjehuis.nl.

Woningeigenaren kunnen bij de gemeente Heusden subsidie aanvragen voor het aanbrengen van gevel-, dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van isolerend glas. Je komt in aanmerking voor deze subsidie als jij de woningeigenaar bent én je op het adres woont of na de renovatie gaat wonen. De subsidie bedraagt 15% van de investeringskosten met een maximum van € 500,- per adres. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de maatregelen al zijn uitgevoerd en betaald. De subsidie geldt alleen voor maatregelen die na 1 oktober 2020 zijn uitgevoerd.

Meer informatie: www.heelheusdenduurzaam.nl

#heelheusdenduurzaam

Energiebesparingscampagne

Doe mee aan de energiebesparingsactie!

Woon je in de gemeente Heusden en heb je een eigen huis? Dan klinkt het besparen op je energierekening vast als muziek in de oren!

Samen met Energiecoöperatie Energiek Heusden, Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam en Gemeente Heusden hebben we een interessante energiebesparingsactie voor alle woningeigenaren in onze gemeente. Aan deze actie kunnen ruim 1000 woningeigenaren uit Heusden deelnemen. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

#heelheusdenduurzaam

KHP Logo boom

De bolletjes in ons logo staan voor de elf kernen van Heusden, die met elkaar verbonden zijn in Klimaatplein Heusden. Tezamen vormen zij een boom als symbool voor de duurzaamheidsopgaven waar we aan werken. De boom staat in de vruchtbare grond van de Gemeente Heusden, die ons vanuit haar gedachtegang van ‘mogelijk maken’ ondersteunt.