KPH Home logo

Samenwerken en samen werken aan het klimaat

Klimaatplein Heusden is een platform dat wordt gevormd door enthousiaste en bevlogen inwoners en lokale ondernemers uit de verschillende kernen van de gemeente Heusden. Klimaatplein Heusden verbindt de mensen in de kernen die dromen van een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. We willen samenwerken en samen werken met andere betrokken inwoners en andere lokale en regionale belanghebbenden om dit te realiseren.
Vandaar: Samenwerken en samen werken aan het klimaat.

Wil je contact met ons opnemen, zend dan een e-mailbericht aan: klimaatpleinheusden@outlook.com.
Energiebesparingscampagne

Doe mee aan de energiebesparingsactie!

Woon je in de gemeente Heusden en heb je een eigen huis? Dan klinkt het besparen op je energierekening vast als muziek in de oren!

Samen met Energiecoöperatie Energiek Heusden, Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam en Gemeente Heusden hebben we een interessante energiebesparingsactie voor alle woningeigenaren in onze gemeente. Aan deze actie kunnen ruim 1000 woningeigenaren uit Heusden deelnemen. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

#heelheusdenduurzaam

KHP Logo boom

De bolletjes in ons logo staan voor de elf kernen van Heusden, die met elkaar verbonden zijn in Klimaatplein Heusden. Tezamen vormen zij een boom als symbool voor de duurzaamheidsopgaven waar we aan werken. De boom staat in de vruchtbare grond van de Gemeente Heusden, die ons vanuit haar gedachtegang van ‘mogelijk maken’ ondersteunt.