KPH Home logo

Samenwerken en samen werken aan het klimaat

Klimaatplein Heusden is een platform dat wordt gevormd door enthousiaste en bevlogen inwoners en lokale ondernemers uit de verschillende kernen van de gemeente Heusden. Klimaatplein Heusden verbindt de mensen in de kernen die dromen van een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. We willen samenwerken en samen werken met andere betrokken inwoners en andere lokale en regionale belanghebbenden om dit te realiseren.
Vandaar: Samenwerken en samen werken aan het klimaat.

Wil je contact met ons opnemen, zend dan een e-mailbericht aan: klimaatpleinheusden@outlook.com.
LVOM logo

Praat mee over de
Kansenkaart voor Oudheusden
8 juli 2020

De afgelopen periode hebben studenten van HAS Hogeschool onderzoek gedaan naar wat de inwoners van Oudheusden en de overige delen van Het Land van ’t Oude Maasje belangrijk vinden in hun leefomgeving. Het onderzoek is vertaald in een Kansenkaart.

Op 8 juli 2020 staan de studenten van HAS Hogeschool en Klimaatplein Heusden van 15.30 uur tot 20.00 uur bij de Coop in Oudheusden om de Kansenkaart te tonen en toe te lichten. Ook wordt gepeild welke kans voor Oudheusden en Het Land van ’t Oude Maasje de voorkeur van het winkelend publiek krijgt.

De Kansenkaart en de resultaten van het onderzoek vormen de basis voor het opstellen van een Omgevingsvisie door de inwoners van Het Land van ’t Oude Maasje. Deze omgevingsvisie wordt aan de gemeenteraad van Gemeente Heusden aangeboden. De gemeenteraad moet binnen drie naar na het in werking treden van de Omgevingswet een omgevingsvisie hebben vastgesteld. Als inwoners willen wij graag zelf een voorzet doen.

Klik op het bovenstaande icoontje voor meer informatie over de Omgevingsvisie.

KHP Logo boom

De bolletjes in ons logo staan voor de elf kernen van Heusden, die met elkaar verbonden zijn in Klimaatplein Heusden. Tezamen vormen zij een boom als symbool voor de duurzaamheidsopgaven waar we aan werken. De boom staat in de vruchtbare grond van de Gemeente Heusden, die ons vanuit haar gedachtegang van ‘mogelijk maken’ ondersteunt.