De SDG’s – Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Als we naar de toekomst kijken, dan denken we al snel aan de verandering van het klimaat. Om die verandering in te perken zoeken we naar duurzame energiebronnen als vervanging van de fossiele brandstoffen. Zo worden er op veel plekken zonneweides aangelegd. Op de plek van een zonneweide kan echter geen koe meer grazen en kunnen geen gewassen meer worden geteeld. De aanleg van zonneweiden heeft dus invloed op onze voedselproductie. Zonneweiden en windmolens hebben daarnaast ook invloed op ons landschap. Zo zie je dus dat het aanleggen van duurzame energiesystemen invloed heeft of meerdere aspecten die ons leven bepalen, en dat die aspecten niet los van elkaar kunnen worden gezien. Als mens ervaar je ze allemaal tegelijk. Dat noemen we holistisch.

Zo zijn er maar liefst 17 externe aspecten die invloed hebben op ons leven en waarvan het belangrijk is om ze te behouden of te verbeteren. De Verenigde Naties noemt ze de Sustainable Development Goals. In Nederland vertalen we dat met Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze ontwikkelingsdoelen maken van onze wereld een betere plek. De initiatieven die Klimaatplein Heusden ondersteunt dragen allemaal bij aan één of meerdere Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen niet alleen iets zijn van de Verenigde Naties of van Klimaatplein Heusden, wordt wel bewezen door de 88 gemeenten die in Nederland als Global Goals Gemeente actief zijn. De gemeente Heusden is er daar één van!

Hieronder staat het overzicht van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Je vindt de icoontjes steeds terug op de initiatievenpagina’s. Wil je meer weten over de ontwikkelingsdoelen? Klik dan verder naar de website van SDG Nederland.
SDG