KPH Home logo

Samenwerken en samen werken aan het klimaat

Klimaatplein Heusden is een platform dat wordt gevormd door enthousiaste en bevlogen inwoners en lokale ondernemers uit de verschillende kernen van de gemeente Heusden. Klimaatplein Heusden verbindt de mensen in de kernen die dromen van een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. We willen samenwerken en samen werken met andere betrokken inwoners en andere lokale en regionale belanghebbenden om dit te realiseren.
Vandaar: Samenwerken en samen werken aan het klimaat.

Wil je contact met ons opnemen, zend dan een e-mailbericht aan: klimaatpleinheusden@outlook.com.

Heel Heusden Duurzaam

Bespaar geld met isolatie en nog meer met isolatiesubsidie!

Een duurzaam en comfortabel huis begint met goede isolatie. Daarnaast bespaar je met isoleren op je energiekosten en help je het klimaat. Ontbreekt er bij jouw woning ergens isolatie? Ontdek de isolatiemogelijkheden die passen bij jouw huis op verbeterjehuis.nl.

Woningeigenaren kunnen bij de gemeente Heusden subsidie aanvragen voor het aanbrengen van gevel-, dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van isolerend glas. Je komt in aanmerking voor deze subsidie als jij de woningeigenaar bent én je op het adres woont of na de renovatie gaat wonen. De subsidie bedraagt 15% van de investeringskosten met een maximum van € 500,- per adres. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de maatregelen al zijn uitgevoerd en betaald. De subsidie geldt alleen voor maatregelen die na 1 oktober 2020 zijn uitgevoerd.

Meer informatie: www.heelheusdenduurzaam.nl

#heelheusdenduurzaam

Energiebesparingscampagne

Doe mee aan de energiebesparingsactie!

Woon je in de gemeente Heusden en heb je een eigen huis? Dan klinkt het besparen op je energierekening vast als muziek in de oren!

Samen met Energiecoöperatie Energiek Heusden, Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam en Gemeente Heusden hebben we een interessante energiebesparingsactie voor alle woningeigenaren in onze gemeente. Aan deze actie kunnen ruim 1000 woningeigenaren uit Heusden deelnemen. Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

#heelheusdenduurzaam

KHP Logo boom

De bolletjes in ons logo staan voor de elf kernen van Heusden, die met elkaar verbonden zijn in Klimaatplein Heusden. Tezamen vormen zij een boom als symbool voor de duurzaamheidsopgaven waar we aan werken. De boom staat in de vruchtbare grond van de Gemeente Heusden, die ons vanuit haar gedachtegang van ‘mogelijk maken’ ondersteunt.