Gebiedsfonds Heusden

Regiodeal Noordoost Brabant

Het Rijk, provincie, regio en het bedrijfsleven gaan de komende twee jaar meer investeren in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost-Brabant. Ruim €40 miljoen extra wordt er besteed binnen de drie pijlers ‘goed leven’, ‘fijn wonen’ en ‘anders werken’. Het Gebiedsfonds Heusden is één van de projecten die in dit traject gaan meedraaien. Klimaatplein Heusden is initiatiefnemer van dit gebiedsfonds. In de Stadskrant Veghel is een mooi artikel geschreven over de Regiodeal, zie deze link.