Gebiedsfonds Heusden

Onder het kopje “Hoe doen wij dat?” beschrijven wij de noodzakelijke verandering van het economische speelveld om te komen tot ‘brede welvaart’. In dat speelveld kan de samenleving volwaardig betrokken worden en is financieel gewin geen doel op zich. Hoewel het geen primair doel is, blijft geld noodzakelijk om initiatieven van de grond te krijgen. Om de samenleving daarbij te helpen willen we een gebiedsfonds oprichten: Gebiedsfonds Heusden. 

Gebiedsfonds Heusden schept mogelijkheden voor initiatieven van inwoners. De opbrengsten daaruit vloeien terug naar de inwoners van Heusden en verdwijnen niet als rendement naar marktpartijen. Als de samenleving het oppakt is er ook oog voor de minder rendabele of projecten met een negatief rendement. Wij zien marktpartijen dat niet doen.

Regiodeal Noordoost Brabant

Het Rijk, provincie, regio en het bedrijfsleven gaan de komende twee jaar meer investeren in de leefbaarheid en welvaart in Noordoost Brabant. Ruim €40 miljoen extra wordt er besteed binnen de drie pijlers ‘goed leven’, ‘fijn wonen’ en ‘anders werken’. Het Gebiedsfonds Heusden is één van de projecten die in dit traject gaan meedraaien. Lees meer over de Regiodeal Noordoost Brabant en het project van het Gebiedsfonds Heusden in deze nieuwsbrief.