Wie zijn wij?

Klimaatplein Heusden is een platform dat wordt gevormd door enthousiaste en bevlogen inwoners en lokale ondernemers uit de verschillende kernen van de gemeente Heusden. Klimaatplein Heusden verbindt de mensen in de kernen die dromen van een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. Door samen te werken en van elkaar te leren wil het platform invulling geven aan de klimaatonderwerpen die de eigen woning, straat en kern te boven gaan. Daarbij hebben we aandacht voor de drie duurzaamheidsopgaven: energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Klimaatplein Heusden